change language Angielski

+48 22 390 8400

Nominees

Każda polska spółka musi posiadać zarząd. Przynajmniej jeden z członków Zarządu powinien przebywać w Polsce aby ułatwić organizację firmy.

 

Oferujemy pomoc w zatrudnieniu posiadającego szerokie doświadczenie przedstawiciela (tzw. nominee director) spółki z wysokimi kwalifikacjami umożliwiającymi sprawowanie tej funkcji. Zakres uprawnień wyznaczonej osoby może zostać ściśle określony przez klienta. Przykładowo, dany przedstawiciel może być upoważniony tylko do podpisywania określonych dokumentów lub do wykonywania przelewów miejscowych jedynie do pewnej wysokości kwoty.

 

Oferujemy wyżej opisane wsparcie na zasadzie długoterminowej współpracy lub jako pomoc doraźną po zakupie spółki.

 

Na życzenie klienta możemy zapewnić również przedstawiciela wspólnika spółki (tzw. nominee shareholder).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

project: oskar-info.pl