change language Angielski

+48 22 390 8400

Przedstawicielstwo do doręczeń

Adres do doręczeń - pełnomocnik do doręczeń

 

Działamy w charakterze pełnomocnika, któremu mogą być doręczane pisma procesowe w Polsce. Ustanowienie takiego pełnomocnika jest zazwyczaj wymagane w przypadku spółek nie posiadających przedstawicielstwa w Polsce, które poddały się w zawartej przez nie umowie jurysdykcji polskiej.

 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa procesowego, w celu skutecznego rozpoczęcia postępowania sądowego wymagane jest doręczenie odpowiednich dokumentów. Jeżeli strona nie posiada adresu na terytorium Polski, cała procedura wydłuża się i komplikuje. Powszechne zatem stało się ustanawianie pełnomocnika do doręczeń oraz wyrażanie zgody na to, by doręczenie pisma procesowego na adres pełnomocnika stanowiło skuteczne doręczenie w świetle przepisów dotyczących postępowania sądowego.

 

Osoby świadczące taką usługę są powszechnie nazywane pełnomocnikami do odbioru pism procesowych, pełnomocnikami do doręczeń lub pełnomocnikami lokalnymi, a ich adres nazywany jest adresem do doręczeń.

 

Rola pełnomocnika do doręczeń jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw zajmujących się dostawami lub przetargami.

 

Typowym przykładem zastosowania przedstawicielstwa do doręczeń jest sytuacja, w której zagraniczna jednostka uzyskuje kredyt od polskiej instytucji finansowej. Bank udzielający kredytu powinien wymagać od takiej jednostki wyznaczenia pełnomocnika na terytorium Polski, któremu doręczane będą oficjalne pisma z banku w przypadku nienależytej spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Inną typową sytuacją, w której polski adres do doręczeń jest niezbędny, jest przeprowadzanie międzynarodowych transakcji handlowych czy też udział w przetargach międzynarodowych.

 

 

 

 

 

project: oskar-info.pl