change language Angielski

+48 22 390 8400

Spółki osobowe

Zakładamy i dysponujemy nowymi, gotowymi do działania spółkami komandytowymi oraz komandytowo-akcyjnymi. Spółki te są w pełni zarejestrowane, posiadają księgi rachunkowe, siedzibę w Warszawie oraz aktywny rachunek bankowy.

 

Nasza firma pobiera wcześniej ustaloną opłatę za usługi. Dla klientów korzystających z oferowanych przez nas usług sekretariatu korporacyjnego oferujemy specjalny rabat.

 

Możemy założyć spółkę dowolnego typu, dopasowaną do konkretnych wymagań klienta.

 

Oferujemy wsparcie po sprzedaży w rejestrowaniu zmian oraz pomoc w prowadzeniu księgowości, zapewnieniu adresu siedziby, członków zarządu lub pełnomocników .

 

 

 

 

 

 

 

 

project: oskar-info.pl